Home

Visszacsapó íj katonai jelentősége

A visszacsapó íj különleges és hosszadalmas eljárással készült. Az első, legfontosabb feladat a megfelelő faág kiválasztása volt.A hajlékony és szívós fák, mint a meggy vagy szil, azon ágait választották, melyek C hajlásúak és bütyökmentesek voltak Az íj, mint fegyver A botíj A reflexíj Az íj, mint vadászeszköz katonai erején már nem tudott lendíteni. Róma felvirágzásával tehát az íj európai az összetett visszacsapó vagy reflexíjakról kell szólnunk. A botíj vagy ahogy az angolok nevezték, a longbow, az angolok kezében érte el fejl ıdésének.

A különbség az volt, hogy egy íjász kiképzése húsz év, egy visszacsapó íj elkészítése több hónap, addig egy muskéta legyártása egy manufaktúrában pár óra, a puskás katonát alapszinten a fegyverére kiképezni legfeljebb pár hét Íjászat, visszacsapó íj, Kassai íj. Aszimmetrikus hun íj, szimmetrikus szkíta íj, mongol íj és honfoglalás kori magyar merevszarvú visszacsapó íj felnőtt és gyerek méretekben és erőkben, műgyanta és laminált íj kivitelben

Katonai jelentősége a törökök kiűzését követően csökkent, de a 19. század első éveiben, a francia háború alakulása miatt az erőd felújításáról és jelentős fejlesztéséről döntöttek. A szabadságharc alatt végig magyar kézen lévő erőd fontos szerepet játszott a katonai eseményekben Leírása Története. Az íj és a nyíl az őskorban, a pattintott kőkorszak végén jelent meg mint a vadászat első számú fegyvere. A régészeti leletek tanúsága szerint az őskor embere által használt íj alig különbözött az angol hosszúíjtól (longbow). Az ókor évezredei alatt sok népet tett világhódítóvá az íj

88 Vezetés, felkészítés HSz 2017/4. Boda Mihály: AZ ERKÖLCS ÉS A MORÁL KATONAI JELENTŐSÉGE Mire jó a katonai cselekvés erkölcsi és morális nézőpontja? ÖSSZEFOGLALÓ: A katonai, illetve az erkölcsi és morális szempontok összetett viszonyban állnak egymással, ugyanis legalább kétféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz A szabványosítás jelentősége a katonai alkalmazásokban Szöveg: honvedelem.hu / uni-nke.hu | 2015. november 1. 17:36 Globális ellátási lánc-szabványok és megoldások honvédelmi alkalmazása a visegrádi (V4) országokban címmel tartottak nemzetközi konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusán a.

-=HétVezér=- A magyarok nyilaitól, ments meg Uram! - G

Katona - Visszacsapó szelepek - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet Katonai Logisztika 2019. évi 1-2. szám 160 Horváth Lívia1 A KATONAI ÉLELMEZÉS JELENTŐSÉGE ÉS FORMÁI NAPJAINKBAN DOI: 10.30583/2019/1-2/160 Absztrakt: A katonák élelmezése szinte minden időszak fontos, sokszor megha- tározó tényezője volt Mi a különbség a reflex és a visszacsapó íj között,... Bevallom őszintén, hogy bennem is van bizonytalanság. Igazándiból minden olyan íjat reflex íjnak hívunk, amelyiken felajzatlan állapotban a karvégek a lövés irányába mutatnak. Bár kis mértékű visszahajlás a flat és egyenes bot íjaknál is előfordulhat Nagy Szintia Mirtill: Rend és fegyelem: A függelmi viszonyok jelentősége a magyar katonai anyagi büntetőjogban 30 NAGY SZINTIA MIRTILL REND ÉS FEGYELEM: A FÜGGELMI VISZONYOK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KATONAI ANYAGI BÜNTETŐJOGBAN BEVEZETÉS Mivel minden dolognak lelke a rend, a hadban is, kiben egész haza java, sok ezer lélek megmaradása áll, ez legszükségesebb A Magyar Honvédségben használatos katonai topográfiai térképek méretarányai a következők: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 és 1:200 000. Az 1:25 000 méretarányú katonai topográfiai térképek katonai jelentősége a II. világháborút követően kétszer is átértékelődött, mely nyomon követhető az alkalmazott.

1 Boda Mihály: Az erkölcs és a morál katonai jelentősége. Honvédségi Szemle, 145. évf. 2017/4., 93. HSz 2020/4., 111-119. Fórum 111. 112 Fórum HSz 22/6 A katonaszakmai szempontok gyakran szemben állnak a morális értékekkel. A történelem sorá 90 Vezetés, felkészítés HSz 2018/5. Nyitrai István ezredes: A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT KÉPESSÉGEINEK HATÁSA A SZÖVETSÉGES KATONAI ERŐ MAGYARORSZÁGI MŰVELETEIRE ÖSSZEFOGLALÓ: Az ukrajnai válság hatására a NATO keleti határánál kialakult biztonsági helyzet megköveteli a szövetséges katonai erő gyors telepítését a kollektív védelem megva Nyugalmi állapotban az egész íj ellentétes irányban görbült, csak felajzás után nyerte el jellegzetes alakját, ezért is hívják visszacsapó íjnak. Az íj húrját is állati inakból. Ezek jelentősége hogy erőkarkéntt működve megnövelik az íj sebességét és a huzáshosszát. A pici szkita hegyeket felváltotta a hunok hatalmas háromélüre kovácsolt acél hegyei. Megjelentek a hosszú asszimetrikus íjak, és elindult a lovasíjászok áradata a Kárpát-medencébe Harcra kész, bátor lovas katonák voltak, messze emberségesebbek, mint a legtöbb kortársuk. Legfontosabb fegyverük a hun mintájú összetett, visszacsapó íj volt, de rövidebb, 110 cm húrhosszúsággal. A faanyag rugalmasságát szarvas ínkötegekkel, szarulemezekkel fokozták, végeire és markolatára csontlemezeket ragasztottak

A sísport jelentősége a katonai kiképzésben Szerző: Szőts András Megjelent: (1950) A multifunkcionális halgazdaságok szerepe és jelentősége Szerző: Bozánné Békefi Emese, et al. Megjelent: (2017 Bár a Rákóczi-szabadságharc után a Kővár-vidék katonai jelentősége megszűnt, közigazgatási egységként 1876-ig fennállt. Román falvak közé ékelődött magyar falvai közül Koltó, Magyarberkesz a jelentősebbek és a vidék központja, Nagysomkút. - Irod Egy kész íj optimális hossza 5 láb 7 inch (170,1 cm) és 6 láb 2 inch (187,6 cm) között van, bár a Mary Rose-on talált íjak ennél 3-4 inch-csel (7-10 cm) hosszabbak. Az íjkarok legoptimálisabb keresztmetszete egy legömbölyített D forma. Az íj húzóereje valahol 80 és 120 font (36-54 kg) között van

 1. Conn Iggulden: A hódító 2. a romboló építés üzenete <<< A cikk első részéhez kattints ide! Első látásra. A Gabo Könykiadó az angliai megjelenést követően példás gyorsasággal, 2012-ben jelentette meg a művet. Iggulden amolyan házi szerzője a Gabonak, Julius Caesarról szóló sorozata is náluk jelent meg, valószínűleg a készülőfélben lévő, a rózsák.
 2. E jelentősége indított több, a Heribert Illig-féle kitalált középkor-elméletet eleve el nem vető kutatót (Gregor Kristóf, Móricz Leó) a visszacsapó íj . agibo Állandó Tag. Állandó Tag. 2011 Április 15 #285 olasz hazafi és katona volt, az egységes Olaszországért,.
 3. den korban fontos katonai jelentősége volt. Habsburg királyaink ennek megfelelően igyekeztek folyamatosan komoly helyőrséget tartani a városban. A katonákat - újkori szokás szerint - a polgári lakosság volt kénytele
 4. Három nap folyamatos menet esetére a szükséges málhások száma 188-ban számolható. Egy másik korlátozó logisztikai tényező őseink fő fegyverzetének, a visszacsapó íj lőszer-javadalmazásának (egy tegez 20 nyílvesszővel a harcosnál) és utánpótlásának a biztosítása
 5. Bács-Kiskun megye múltjából 16. (Kecskemét, 2000) ÖSSZEFOGLALÓK. ÖSSZEFOGLALÓK KEMÉNY JÁNOS Baja város katonai szerepe az 1848-1849-es szabadságharcban a közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek tükrében A tanulmány két iratfajta, a közgyűlési és a tanácsülési jegyzőkönyvek bejegy­zéseit teszi vizsgálódásának tárgyává
 6. denkori fegyveres erőnek a várak (erődítmények) védelmére használt része.Az Árpád-korban a kir. várak (→várispánságok) katonái a →várjobbágyok s a várnépek bizonyos része (más nézet szerint a várnépek összessége).Ezek még nagyrészt lovasok, s feladatuk elsősorban a hadjáratokban való részvétel, később a szaporodó kővárak katonái.

Valóban jó dolog a sorkatonaság? (4

A 16. század második felében, Eger sikertelen török ostroma után megnőtt a siroki vár katonai jelentősége, hiszen elővárrá vált. Országh Kristóf építtette ki az olaszbástyás alsóvárat, ám Eger eleste után 1596-ban harc nélkül feladták. A török korszakban a vár tovább épült a környékbeli templomok köveiből. Az athéni demokrácia kialakulása: Forrs httpsdoksinet AZ ATHNI DEMOKRCIA KIALAKULSA POLISZ grg vrosllam ennek keretben jn ltre a demokrcia azok voltak a kzssg teljes jog tagjai teht azok rendelkeztek polgrjoggal akik fldde A visszacsapó íj, A harcmodor. III. rész: A vérszerződés, Árpád, Padányi még további asszír közigazgatási és katonai jellegű szavakat is felsorol, ha őseink ezen ágánál minden rendben lett volna, Emese álmának semmi jelentősége nem lenne. Itt arról lehet szó, hogy egy hajdan hatalmas,. A szkíták találmányuk, a hagyományoshoz képest kétszeres távolságra hordó visszacsapó íj miatt sokáig verhetetlenek voltak. A meghódított népeket nem igázták le, hanem más katonanépektől való védelem fejében élelmet, fémet, fegyvereket és arany tárgyakat kaptak tőlük. Így a katonaréteg nem zsákmányolt, de a. Az a. szó jelentése, úgy látszik több változáson ment át, de valószinüleg katonai jelentősége az eredeti. - 1. A. a katonaságnál a legalsóbb osztálybeli tartalékosok, kiket nem sokra becsültek. Liv. 8, 8: minimae fiduciae manus. Festus s. v. Adscripticii. Ütközet alkalmával a csatarend mögött állottak

Igyekeztek szétzilálni, meggyengíteni az ellenséget, s csak ezután közelharcban szétverni. Alapvető fegyverük a visszacsapó (reflex) íj, a szegényebbek közt is elterjedt lehetett a kopja és a balta, tehetősebbeknél a szablya, kard. A dúsan díszített szablya, tegez méltóságjelvény is volt A katonaság, más néven fegyveres erők, erősen felfegyverzett, erősen szervezett erő, amelyet elsősorban hadviselésre szánnak . Jellemzően hivatalosan szuverén állam engedélyezi és tartja fenn , tagjait külön katonai egyenruhájuk alapján lehet azonosítani . Ez állhat egy vagy több katonai ágak, mint egy hadsereg, haditengerészet, légierő, térben erő. A diplomácia kapcsolatok története - szöveggel és szimulációva A Magyar Íj - rövidített változat (2012

Íjászat, visszacsapó íj, Kassai íj Szkíta webáruhá

Egy pakisztáni katonai szóvivő szerint a visszavonás azt jelenti, hogy ezeket a csapatokat visszavezénylik rendes elhelyezési körletükbe. Az új pakisztáni vezető által bejelentett, határ menti csapatlétszám-csökkentésnek indiai értékelés szerint nincs komoly katonai jelentősége Nándorfehérvár őrsége és ellátása 1456-ban. 1456 nyarán a Konstantinápolyt elfoglaló II. Mehmed szultán rettegett hadai megjelentek Nándorfehérvár (Belgrád) falai alatt, hogy elfoglalják a nevezett végvárat. Egy vár/város ostroma során különösen nagy jelentősége van két tényezőnek. Először is mekkora katonai erő. E lovas harcias népnek félelmetes fegyvere az őseinkre is jellemző visszacsapó íj volt, ruházatuk szinte teljesen olyan volt, mint a honfoglaló magyaroké (háromnegyedes mokaszin, finoman szőtt nadrág, háromnegyedes kazak, csúcsos sapka). Hivatásos katonai renddé való alakulásuk a tizenötéves háborúban (1591-1606. Nevük eredete: Tibetiül hun+za=a hunok szállásterülete. Burusaszkiul (hunzául): húnts=visszacsapó nyíl, íj - Az íjasok hazája A HUNZÁK szõkék, barnák, vörösek, feketék, kék, zöld és barna szemûek is, arcvonásaik pedig feltûnõen különböztek a számunkra oly idegennek tûnõ belsõ-ázsiai törökös és a déli, indiai-pastu-iráni arcok vonásaitól - a gyulai vár Nemrég négy napot töltöttünk feleségemmel Gyulán, évek óta tartó, fogadalom szülte országjárásunk idei állomásán. A kismillió látnivaló közül engem leginkább a vár nyűgözött le. Történelemrajongóként és persze fiúként ez érthető, amikor Egerben járunk, ott is legalább kétszer felmegyünk a várba, és bárhol fordulunk meg az.

Egy részük katonai segédnépként szolgált, ezért a gyepükre - főleg a délire - telepítették őket. Az 1151 körül Magyarországon járt Abu Hamid al-Andalusi al-Garnáti közli, hogy itt ezerszámra élnek hvárezmiek utódai, akik a királyt szolgálják; nyilvánosan keresztények és titkolják az iszlám vallást Az Árpád-kori eredetű falu, később fallal is körülvett mezőváros Szomolány fölötti hegyen a 14. század közepén építettek várat a Kis-Kárpátok hágójának védelmére. Már a középkorban legalább annyira reprezentációs, mint valós katonai jelentősége volt: nevezhető várkastélynak is, magas, karcsú, kerek tornyai, impozáns palotaépülete miatt. Története.

Csák Máté kezére került, halála után kir. vár. 1392: Stibor vajda kapta meg, később a Guti Országh, Nádasdy, Drugeth, majd az Erdődy család birtoka. Katonai jelentősége a huszita háborúk és a kuruc harcok idején volt. 1711 u. az osztrákok lerombolták. Jelentős romjai állnak. - 2. esperesség a v. esztergomi egyhm-ben. 3 Bevezetés, a téma aktualitása A legtöbb gyermekeknek fontos a játszóterek jelenléte és közelsége, ezért megkísérlem felmérni, feldolgozni és bemutatni térképek és panorámaképek segítségével, hogy a Történelem 5. osztályos tankönyv (OFI tankönyv) - Schoolbook for 10-11 years old primary school students [Hungarian Az avar had főerejét a vaslemezes, páncélozott lovasok alkották. Katonai újításuk a vaskengyel alkalmazása, amelyet ők használtak Európában először. Ez lehetővé tette a biztos nyilazást előre és hátra. Ez a hatékony fegyver, a visszacsapó íj, rémületben tartotta a kor népeit

Author: Kiss Gábor Ferenc Title: Lovon, gyalog, autón, biciklin, vasúton A magyar királyi Honvédség gyorscsapatai 1938-1941 ISBN 978-615-5372-23- (online pdf A honfoglalás hadtörténete: A honfoglals hadtrtnete Felszerels fegyverzet A magyar knnylovassg kialakulsnak alapvet felttele volt l valamint az ember s lfelszerels L A lovas hader legfontosabb felttele a l volt L nlkl nem lenn Olyan képzőművészeti ábrázolás, mely egy vagy több személy ünnepi lakomáját jeleníti meg állandó, rögzült képi motívumok segítségével Ezek közül Thrákia jelentősége elérte Illyriáét, mivel nagy számban származtak innen a gyalogosok mellett speciális lovassági és íjász egységek is. A Kr. u. II. században Britanniában állomásozott a legnagyobb létszámú auxiliás alakulat, mintegy 60.000 fő, a teljes 440.000-es haderőből (14%) A csúnyán összekarcolt.

MKI Ma van a 48-49-es szabadságharc utolsó katonai

 1. A hadmérnök adatai alapján Nagy Dorogh a közepes falvak közé sorolható és 5000 katona és 900 ló számára jelölt meg férőhelyet. Az 1820-as években szintén történnek feljegyzések és a következőképpen mu­tatják be a települést: Nagy Doroghon 384 ház van 2666 lakossal, kiknek zöme protestáns, 52fő katolikus és 6 fő.
 2. Köznemes tisztjei nem szívesen látták, hogy az udvari etiketthez mereven ragaszkodott. Tagadhatatlan azonban, hogy az a légkör, az udvari és katonai magasabbrendű kultúra, amellyel magát Rákóczi körülvette, a kuruc felkelésnek kifelé fényt és súlyt kölcsönzött. Rákóczi Ferenc fejedelem zászlaja a fölkelés első.
 3. A Bükk és a Mátra határán a Tarna-patak észak felé kiszélesedő völgye felett áll a vár. A középkorban a Tarna-völgyében észak felé vezető utak lezárására és ellenőrzésére igen alkalmas helyen épült, bá
 4. A hadászat terén: - / ha eltekintünk a visszacsapó íj és a kengyel ősrégi magyar találmányoktól/ - Luppis Balázs fregattkapitány- a torpedó feltalálója; - Alexy János, szabadságharcunk idején könnyű hátultöltős puskát talált fel, mely a jóval később feltalált Mannlicher puskák szerkezetével csaknem.
 5. áns: épít, történet, kezdődik, előre, jut, stratégia: rugoacel.h

Íj - Wikipédi

A tradicionális íjakat helyezem első helyre, hiszen manapság is főleg ezeket használják hajtások során, bokrászáshoz is. A nomád visszacsapó íjjak, mint amilyen a magyar, a szkíta, a török, mandzsu, asszír, stb íj könnyen kezelhető, gyors, pontos, erős íj A Rong jelentése Katona, de Zsong, illetve Zsung a helyes kiejtése. Úgy tűnik, a Zsung és Zsong a Hung változata. A Zsong Yiqu törzs erődöket és védőfalakat húzott a kínai rablók ellen, de a Qin fejedelemség végül 25 erődített városukat elfoglalta , a Qin-beli Hu fejedelem vitte ezt végbe Ellenőrizze a (z) katona fordításokat a (z) szerbhorvát nyelvre. Nézze meg a katona mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant visszacsapó reflex, reflex íj: tradícionális, kiegészítő, íjászat, hagyományőrző, ideg, lőlap: magyarbabamento.compagnon.hu: A tüdejük még nem kész az anyaméhen kívüli életre, nem termeli a surfactant nevű anyagot mely nélkülözhetetlen a tüdő kitágult állapotához és így a légzéshez

A szabványosítás jelentősége a katonai alkalmazásokba

A fel és le nyilak segítségével megnézheted, az enter billentyűvel pedig kiválaszthatod az automatikus szövegkiegészítési találatokat, amikor azok elérhetők HAJÓK TÖRTÉNETE: RÉGI FLOTTÁK (2018 augusztus) ABSTRACT A sorozatban készült evezős fahajók és vitorlások építését tárgyaljuk Kolumbusz idejéig, a Földközi tengeren és közelében, két részben. Az első részben a gerinc, kormánylapát és a döfőorr történetét vizsgáljuk bowhunting havi archívum. « Régebbi bejegyzések. Uhuzás 2.0 Posted in álcázás, vadászíjászat with tags bowhunting, fotózás, gyérítés, madárhívás. A magyar-szláv kapcsolatok hajnalán etelközi őseink kedvükre garázdálkodtak jámbor és együgyű szláv szomszédaik földjén. A kezdeti rablóportyák után szívélyes baráti viszony alakult ki a magyar királyok és a Rusz fejedelmei között: olykor háborúztak, olykor pedig királylányokat ajándékoztak egymásnak

Dr. Kiszely István - A magyarok őstörténete: httpistvandrkiszelyhu Dr Kiszely Istvn A Magyarok strtnete Elsz Bevezets rott forrsok amelyekbl ismereteket szerezthetnk a magyarok eldeirl s a magyarokrl Knai forrsok a hunokrl quotTrkquot tibeti A hagyományőrző sportolók tíz (egyéni és csapat) versenyszámban mérhetik össze tudásukat. Látványos lovas és gyalogos versenyszámok is lesznek, amelyek némelyikében különleges korabeli, főleg nomád fegyverek (szablya, lándzsa, visszacsapó íj, fokos) használatát is láthatják az érdeklődők

Katona - Visszacsapó szelepek - árak, akciók, vásárlás

 1. A pozsonyi csata jelentősége- Végleges hazatérésünk a Kárpát-medencébe: Ha tehát a magyarokhoz fűződik a lovaglás tudományának feltalálása, és a lovas kultúrához a visszacsapó íj feltalálása, akkor szükségképpen a magyarok találták fel a visszacsapó íjat. hogy a hunok katonai sikereiket páratlan.
 2. den lovas (másmilyen katona nem is nagyon volt a korabeli magyar seregben), még a nehezebb páncélzatú lovagok is (!, egy IV. Béla-korabeli forrás szerint) használtak
 3. 8. Válaszolj a kérdésekre! Milyen katonai jelentősége volt - a visszacsapó íjnak? Hatalmas erővel lőtte ki a nyílvesszőt. - a kengyelnek? A lovas biztosabb támaszkodását segítette, lehetővé tette a hátrafelé nyilazást. 9. Milyen előnyei vannak a Kárpát-medencének Etelközzel szemben
 4. őségét: a katonák válláról levette a létfenntartásért való munka terhét, így figyelmüket csak a fő feladatukra koncentrálhatták
 5. den legfeljebb 5000 éves lehet,
 6. Visszacsapó íjakat használtak. Az íjászat az államalapítás után sem tűnt el Magyarországról. Mindig is voltak könnyűlovas egységek, akik ezt a harcmodort folytatták, például a székelyek és kunok. Az íj egészen a végvári harcok idejéig használatban maradt, amikor a huszárok egyik fegyvere volt
 7. t amire a mester tervezte készítette. A súly túlzott lebegésekkor jobb helyzetben vagyunk. Az íj erősebb

ostrom-gép modellek - Index Fóru

A memetika megjelenésének egyik legnagyobb hozadéka (szerintem) az, hogy lehetővé teszi az emberi gondolkodás és a kultúra vizsgálatát egy teljesen új szempontból, a genetika szempontjából.A középkor végétől, (amit Amerika felfedezésének időpontjára is tehetünk) tudósberkekben, általánossá vált a A vagyon-hatás SZarmata id e ie m jelentősége ezért megnőtt. ám korábban összeállított katonai kézikönyvek le A fegyverek közül legfontosabbnak továbbra is a visszacsapó íj számított, amely-lyel 60-70 méterre lehetett célzott lövést leadni. A fából készült és vasheggye A Kárpát-medence első lakói az ősi emberszerűek (Hominoidea) voltak, maradványaik Rudabánya környékéről kerültek elő. Az első emberelőd, a késői előembernek (korai ősembernek) egy helyi változata a Kárpát-medencéből ismert legkorábbi ember, a Homo erectus.. A legutóbbi jégkorszakot megelőző melegebb periódusban jelentek meg Európában és a barlangokban lakó.

Csakhogy nem fogtak össze. Mert tehetségtelen, uralkodásra alkalmatlan emberek voltak. István pedig egy katonai zseni volt, miután majd negyven éves uralkodása alatt (1000-1038) egyszer sem szenvedett vereséget! Minden csatában és háborúban győzött. Győzött 1030-ban is amikor II Nem egészen két hete gyűjtik a pártok az ajánlószelvényeket, és szűk négy hetük maradt a leadásig. Ahogy telik az idő, a cédulák fogytával úgy lesz egyre nehezebb ajtóról ajtóra járva újabb ajánlásokat szerezni (saját bevallása szerint csak a Fides Politikai és szociálgeográfia I. DEBRECENI EGYETEM Tudományegyetemi Karok Természettudományi és Technológiai Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Prof. Dr. Süli-Zakar István (DSc.) egyetemi tanár. 16.tétel: A magyarság történeti földrajza és politikai földrajza Végigjártam a szamárlétra minden fokát, az egyszerű török harcostól a tiszti fokozatig. Ez számomra azért fontos, mert én még voltam katona, tudom, hogy ezeknek a szakaszoknak van jelentőségük. A Vitézlő Oskola is egy katonai szervezet, ha a szó hagyományőrző értelmében is, vagyis a fegyelemre, a fokozatokra szükség van

Történeti tanúságtételre felhasználás tekintetében minden tulajdonnév közös vonása, hogy a név egyedi mivoltában általában kevesebbet mond, csekélyebb bizonyító erővel rendelkezik, ellenben csoportosan, különösen közös jellemzők számbavétele esetén jelentősége megnövekedhet Az íj lehet visszahajló, ( C-alakú ) lehet egyszerű csapó íj is. A magyar íj, mint általában a pusztai íjak, mindkettő volt egyszerre. Merev szarvú visszacsapó összetett reflexíj. Oldás után, abban a pillanatban mikor a vessző elhagyja az ideget, a húr rácsap a két merev szarvra. Ez kb. 20% plusz sebességet ad a. Amikor indultak, még korszerű, sőt lőremutató volt az ő mondókájuk, csak azóta is eltelt ötven év, a Greenpeace meg maradt ahol volt. Kb. mintha lovasíjászokkal akarnál csatát nyerni, volt olyan idő, amikor a visszacsapó íj volt a katonai csúcstechnika, de manapság a robotrepülőgép meg a lézerágyú az, visszacsapó.