Home

Súrlódási együttható táblázat

Súrlódás - Wikipédi

A súrlódási kúp. Egy adott értékű normális erőhöz a fenti képlet szerint a megcsúszás határán = súrlódási erő tartozik. E két erőkomponens egymásra merőleges, = = ⁡ arányuk egy szöget határoz meg. Belátható, hogy ha a felületeket elmozdítani akaró erő és a felületeket összeszorító erő eredőjének szöge kisebb a szögnél, akkor a felületek nem. Tapadási együttható Csúszási együttható szárazon olajozva szárazon olajozva Acél-acél 0,14 0,111 0,15 0,01 Acél-vas 0,19 0,1 Fa-fém 0,6 0,11 0,4 - 0,5 0,1 Fa-jég 0,035 Vas-jég 0,014 Mintafeladatok. 1. Egy 100 kg tömegű szekrény és a talaj között a tapadási súrlódási együttható 0,3 A tapadási súrlódási együttható a mért szög ismeretében az alábbi összefüggés segítségével határozható meg: Szükséges anyagok és eszközök: lakozott deszkalap, hasáb alakú test, szögmérő. A lejtőre helyezett testre az ábrán látható erők hatnak

1. Táblázat (10 pont) 6. Készítsen grafikont, a húzóerő (a súrlódási erő) legyen a függőleges, a nyomóerő a vízszintes tengelyen! (10 pont) 7. A grafikonra illesszen egy origón átmenő egyenest! Az egyenesen vegyen fel egy referenciapontot, és ennek koordinátáiból állapítsa meg a csúszási súrlódási együttható. A csúszási súrlódási erő nagysága a felületeket összenyomó erőtől és a felületek minőségétől függ: FF F F sny s ny ~, .=⋅μ A csúszási súrlódási együttható jele μ, a két érintkező felületre jellemző állandó, mértékegység nélküli mennyiség Bal táblázat az ajánlott értékeket a takarmány egy fogat. Ezt használják, hogy meghatározzák a teljes elmozdulás, amely kell beállítani a gépen. Nagyon alacsony súrlódási együttható acéllal előre meghatározza fűrészek bevonatú GRAYSKIN vágás any A.2.táblázat Légtömörségi osztály Szivárgási együttható* K x 10-3 Mértékegység A 0,027 B 0,009 m3 /s m2 Pa0.65 C 0,003 *légcsatornák laboratóriumi vizsgálatakor ezeket az értékeket kettővel kell osztani. A szivárgási együttható számítási összefüggése alkalmas arra is, hogy rögzített K érték eseté Súrlódási együttható Értékelési csoport 0,00 - 0,21 M1 (nagyon gyenge) 0,22 - 0,29 M2 (gyenge) 0,30 - 0,42 M3 (közepes) 0,43 - 0,63 M4 (jó) ≥ 0,64 M5 (nagyon jó) A csúszásellenállás vizsgálataim során alkalmazott csúszótest és súrlódást csökkentő közeg variációit az 5. táblázat foglaltam össze

- A levegő vízszintes áramlása. a szél iránya és sebessége a súrlódási rétegben és a sza-bad légkörben, a gradiens szélmodell a szabad légkörben, a súrlódás hatása. - Az éghajlat fogalma. Az éghajlatot kialakító tényezők. 1. táblázat. A módo csúszási súrlódási együttható táblázat. Olcsón szeretnék vásárolni Több információt szeretnék. Utolsó vásárló: , home. Intézzen el mindent gyorsan és egyszerűen. Válassza ki álmai bútorát otthona kényelmében.. A gumiabroncsés az úttest anyaga (aszfalt) is megdermed, megkeményedik. a két felület közötti tapadási és csúszási súrlódási együttható jelentősen csökken. Ez a jelenség száraz úton is drámaian megváltoztatja a vezethetőséget és a menettulajdonságok Gördülő ellenállás az az ellenállás (erő, nyomaték), amely akkor lép fel, ha egy testet egy másikon legördítünk.Fellép például gördülőcsapágyakon, gépkocsi kerékabroncson. A gördülési ellenállás a görgő, a kerék vagy abroncs és a pálya deformációjából ered. Például a gumiabroncs gördülési ellenállása nagyobb, mint az acélból készült vasúti kocsi.

eltérő nagyságú a súrlódási együttható értéke, azaz zömítés közben a radiálisan elmozduló anyagrészek fékezettsége az érdesebb nyomólapon nagyobb. 5. ábra. A zömített darabok felül- és alulnézete 1. táblázat. A kísérlet eredményei A belső átmérők alakulása szabad szemmel is jól látható a súrlódási. Súrlódási együttható Méretek • • • Méretek és vastagságok Megengedhető tűrések Előírt méretek B • • • Tömeg és vastagság Keménység Súrlódási tényező A Total Metals és PolyPLUS anyagtulajdonság-adatbázissal együttműködve a DataPLUS támogatást és kiegészítést nyújt a kulcsfontosságú ipari.

súrlódási együttható ( µ) a mért er őkomponensek alapján (F x és F y, valamint P), és a kopás, melyet a paramétereit az 1. táblázat foglalja össze. a) b) 3. ábra. Pin-on-disc mérési elrendezés (a) és a programozott dinamikus csúszási pálya (b) 1. táblázat.. 04. táblázat: Súrlódási együttható acél felületen (Ra = 1 µm, 50 HRC) Súrlódási tényezők. Kopásállóság. 05. diagram: Kopás, forgás különböző tengelyanyagokkal, nyomás, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s X = tengelyanyag Y = kopás [μm/km test közötti csúszási súrlódási együttható 0,5? 2.13. Egy liftben az m tömegű testet rugó közbeiktatásával felfüggesztjük. Mekkora erő feszíti a rugót, ha a lift, Lehet-e a súrlódási együttható értéke 1-nél nagyobb szám? 3.24. Az ábrán látható k A súrlódási együttható és a kopásállóság az alkalmazás paramétereivel együtt változik (04. és 05. ábra). Az iglidur® A181 csapágyaknál a súrlódási együttható (µ) felületi sebességtől és a tengely felületi minőségétől függő változása elhanyagolható mértékű súrlódási együttható 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 15 32 62 tárolás időtartama, nap súrlódási együttható 5% 10% 20% 2. ábra Különböző mennyiségű Ampacet 101501 mesterkeveréket tartalmazó, 50 µm vastag kétrétegű öntött PE-LD fóliák súrlódási együtthatója a csúsztat

1. táblázat. A húzószerszámok geometriai paraméterei A berendezésekhez tartozó technológia megtervezésében elmaradhatatlan er ő-érték A Coulomb súrlódási együttható értéke konstans érték volt, a méréseket közl ő irodalomnak megfelelően, µ = 0,02...0,25 tartományból választva.. 1. A rendszer axonometriai diagramján a költségeket és két szakaszt jelöljük meg. 2. Kiválasztja a fő irányt és a szakaszokat megszámozza, majd az ágakat megszámozza

Tevékenységek - fizika feladatok gyűjteménye Sulinet

Cső súrlódási együttható Képlet szimbólum Az alábbi táblázat az abszolút érdességre mutat példákat. A cső anyaga és típusa A csövek állapota mm-ben teljesen sima cső elméletileg 0 új gumi nyomótömlő technikailag sima kb. 0,0016 Rézből, könnyűfémből, üvegből készült csövek. Néhány kerék gördülési súrlódási tényezőjét, és összehasonlításul csúszó súrlódási tényezőjét is, a 31. táblázat mutatja be. 31. táblázat. Gépjárműkerekek gördülő és csúszó súrlódási tényezőj

6. fejezet - Súrlódás modellek és kompenzációj

 1. Fs= súrlódási er ı µ = (m ő) súrlódási együttható Fny = nyomóer ı G = nehézségi er ı V = térfogat [V] = m 3 ς = (ró) s őrőség [ ς] = kg/m 3 M = forgatónyomaték [M] = Nm b = er ıkar [b] = m Fr = rugalmas er ı ∆l = megnyúlás p = nyomás [p] = N/m
 2. dig nagyobb,
 3. A felülettel párhuzamos, vagy tangenciális elmozdulást gyakorlatilag a súrlódási tényezővel definiálhatjuk. Ez alapján a következő csoportokba sorolhatjuk az idealizált kontaktokat: 7.1. táblázat - A kontaktok csoportosítása a normális és tangenciális irányú viselkedésük alapján
 4. gépkocsl motorjának teljesítménye, ha a kerekek és az út közötti súrlódási együttható értéke 0,04 ? 25 kg tömegú bóröndöt vízszmtes talajon a talajjal, párhuzamos eróvel, 60 m úton húzunk. A csúszási súrlódási együttható H— 0,2. Mekkora munkát végzünk? Egy mozdony 300 MJ munkát végez 2 km úton
 5. Kis súrlódási együttható Nincs lerakódás a csőfalon Olcsó fektetés Megbízható üzemeltetés Könnyen kivitelezhető utólagos rácsatlakozás Nagymértékű vegyszerállóság (Kérdéses esetben részletes vegyszerállósági táblázat áll rendelkezésre.) Termékleírás Wav in KM PVC ny o móc söve k és d 63 m kül ő át

- 1. betét: Nagyon agresszív súrlódási együttható, maximális fékteljesítmény, agresszív tárcsa és betét kopás. Ennél az opciónál a fékezés bonyolult lehet, ha nincs még a fékrendszer üzemi hőmérsékleten vagy amikor már el van használódva a fék A súrlódási együttható kiértékelésre vonatkozó előírás a Skiba et al. (1986) által meghatározott Wuppertal-i határértékek (Wuppertal Safety limit values), ami a 4. táblázat. A belső súrlódási együttható függ a folyadék anyagi minőségétől. Pl. az éter viszkozitása a vízének kb. a negyede, a ricinusolajé a vízének kb. 10-szerese, az emberi véré 38°C-on ötszöröse a vízének. A következő táblázat megadja a víz sűrűségének és felületi feszültségének hőmérsékleti függését. súrlódási együttható értéke a O, 6-ot, sót a 0,9-et is elérheti, ezért az ilyen úton a négykerék- meghajtású jármúvek 6—9 m/s2 gyorsulással is indulhatnak. Árn a sebesség növekedtével 11.2.1. táblázat. Gépjármúvek menetellenállása jebb F

Termék Szerves Szervetlen Súrlódási együttható Folyási képesség ; SURFASEAL WL 40 : X : X : 0,08 - 0,14 : jó : SURFASEAL WL 60 : X : elkenődés nélkü mozgatják. A súrlódási er˜t mérik és a dinamikus súrlódási együttható kerül kiszámításra. Amennyiben a talp megfelel a kerámialapon (SRA) és az acél padlón (SRB) végzett teszteléseknek egyaránt, megkapja az SRC jelölést. EN 61340-4-3:2002 Elektrosztatika. 4-3. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különlege tapadási súrlódási együttható értéke, ha a rúd az asztallappal =30º-os szöget zár be? 3.) f=1m fókusztávolságú homorú tükör eltt t=3m-re egy T=0.5 m magas, világító, egyenes fényforrás áll, az optikai tengelyre merlegesen. A fényforrást megdöntjük úgy, hogy az =30o-os szöget zárjon be az optikai tengellyel. b) Mekkora a súrlódási együttható? 370. 300-os lejt6n, ahol — O, 1 10 kg tömegú ládát egyenletesen eresztünk lefelé. Mekkora a lejtó síkjával párhuzamos visszatartó erót fejtünk ki? (41,33 N) 371. 300-os lejtón egy 10 kg tömegú ládát húzunk felfelé egyenletesen a leitó síkjával párhuza- (58,66 N) mos eróvel B) A gyermek és a csúszda közti súrlódási együttható. C) A gyermek tömege, valamint a gyermek és a csúszda közti súrlódási együttható. 2 pont 18. 20 liter 30 °C-os vízhez 30 liter 20 °C-os vizet öntünk. Mennyi lesz a víz hőmérséklete elkeveredés után? (A hőveszteségtől tekintsünk el!) A) Kisebb, mint 25 °C

Gördülő súrlódási erő: leírás, képlet - Középfokú oktatás

A tapadási súrlódási együttható függ az érintkező felületek anyagi minőségétől. A tapadási súrlódási erő nagyon fontos szerepet játszik a kerekeken gördülő járművek előrehaladásában. Ugyanis a tisztán, kipörgés nélkül guruló kerék talajjal érintkező pontját a tapadási súrlódási erő tolja előre. Kísérletgyűjtemény II EFOP 3.4.4-00006 Szerzők: Hömöstrei Mihály, Szakmány Csaba, Wiener Csilla, Jenei Péte A súrlódási együttható a ciklusszám függvényében A különböző hőmérsékleten hőkezelt próbatestek közel azonos viselkedést mutattak a koptatás so-rán, csupán kis eltérések detektálhatók. Az 1. táblázat adatai alapján a 800- és 1400 °C-on hőkezel

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0011BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATFigyelem! A videón látható kísérletek, demonstrációk ellenőrzött. Súrlódási együttható változása Az alábbi képek a kezelés elötti és utáni súrlódási eggyütható mérésének diagramját mutatja. Ebből jól látszik hogy kezelés után a súrlódás drasztikusan lecsökkent 0,01-0,02-es szintre, ami az eredeti érték tized-huszad része A Fizikai Intézet által íratott kritérium dolgozatok a 2006-2007-es időszakban. Azért, hogy minél több hallgató fejezhesse be eredményesen tanulmányait, egyetemünk úgy döntött, hogy az adott szak szempontjából fontos, a középiskolában is tanult tantárgyakból kötelező jelleggel felzárkóztató kurzusokat szervez (matematika, fizika, kémia) már második éve ahol a k súrlódási együttható értéke szárazföldek felett 5 − 10 ⋅ 10 − 5 s − 1, tengerek és óceánok felett 2 ⋅ 10 − 5 s − 1. A súrlódási rétegben a szélsebességnek lesz egy olyan komponense, ami a nagyobb nyomású hely felől a kisebb nyomású hely felé mutat. Óceánok felett a szél 10-15°-kal tér el az.

Szabványok: csúszásmentesség - Cleartex - Biztonsági

Check 'súrlódási együttható' translations into English. Look through examples of súrlódási együttható translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar 1. táblázat A PTFE hozzávetőleges tulajdonságai Tulajdonság Egység Érték Sűrűség g/cm3 2,1-2,3 Olvadási hőmérséklet °C 315-340 Húzómodulus MPa 550 Szakadási nyúlás % 300-550 Villamos szilárdság kV/mm 19,7 Dielektromos állandó - 2,0 Dinamikus súrlódási együttható - 0,0 Vickers-keménység (200 g terhelés) • Edzetlen • Edzett 489 kgf/mm2 596 kgf/mm2 596 kgf/mm2 Szakítószilárdság 0,69 MPa m0.5 Hőtágulási együttható (0 ˚C - 300 ˚C) 78,8 x 10-7 /°C Kémiai erősítés>850 MPa CS 50µm rétegvastagság (DOL) esetén A specifikáci alacsony súrlódási együttható; jelentős dielektrikus tulajdonságok; önkioltó (UL 94 V0); jó mechanikai tulajdonságok; lassan öregedő, megváltoztathatatlan; kiváló hidrolízis és UV ellenálló képesség

Súrlódási együttható - Autó rajongó és autó legendá

súrlódási együttható tábláza

Lidl Akciós Újság 2016 december 22-31-ig - Akciós Újságok ☛ Ernesto vízforraló kanna 2.799 forint, Silvercrest aprító 2.999 forint, SilverCrest kenyérpirító 5.999 forint. ☛ SilverCrest konyhai robotgép a Lidlben 24.999 forint. ☛ Esmara - Télen is divatosan Fizika emelt szint 2012 írásbeli vizsga 3 / 20 2020. október 30. Azonosító jel: ELSŐ RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet űjelét a jobb oldali fehér négyzetbe!(Ha szükség esnek tartja, kisebb sz ámításokat, rajzoka Ellenőrizze a (z) súrlódási együttható fordításokat a (z) olasz nyelvre. Nézze meg a súrlódási együttható mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant

csúszási súrlódási együttható tábláza

 1. táblázat. A KUHN-MARK-HOUWINK- egyenlet állandói különféle polimeroldatokra η pedig a bels ő súrlódási együttható. A newtoni folyadékoknál a nyírófeszültség ( τ) a sebességgradiens (D) lineáris függvénye, azaz a viszkozitás ( η) állandó (3. ábra 1. számú vonal). Más anyagoknál a lineáris függés nem.
 2. t az áramlásra jellemzJ Reynolds-számtól. Pontos értékét táblázatból, illetve diagramból A táblázat alatt találjuk a feladat megoldásához felhasználhat
 3. Szerző: NAGY Anetta, V. évfolyam Témavezető: Dr. ÓDRY Péter, docens. Intézmény: Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar, Elektroenergetikai, Elektronikai és.
 4. ták jelölési rendszere 3. A súrlódási együttható a felületi normális erő és a súrlódási erő vizsgálat közbeni mérésével, és a hányadosuk képzésével határozható meg. A 13. ábrán a súrlódási . 5
 5. 33.óra. Feladatokadinamikaalapegyenletére 5. 33. óra Feladatok a dinamika alapegyenletére 1. Feladat. Az AK-47-es gépkarabély 715 m/s-mal lövi ki a 7,9 grammos.
 6. A vizsgált próbatestek a 2. táblázat szerinti különböző mennyiségű a és b fázisokat tartalmaztak. Szakirodalmi adatok szerint a tiszta a fázisú SiAlON keménysége 17 GPa, a tiszta b fázisé 15 GPa [25]. súrlódási együttható mérés, profilométeres érdességmeghatározás
 7. A kinetikus súrlódási erő nagyságának képlete f k = μkμk N, ahol μkμk a kinetikus súrlódási erő együtthatója, és N a test nettó normál reakciója. Főbb különbségek. A statikus súrlódás olyan súrlódási erő, amely két, nyugalmi helyzetben lévő, azaz nem mozgó test felülete között hat

súrlódási együttható táblázat - utasbiztositaskotes

A súrlódási együttható kiszámítása a munkatételből (rendezés és számítás): sin 0,87 cos 2 1 μ 2 ⎟⎟= ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ + ⋅ ⋅ = α α g s v g. 3 pont (bontható) A tömeg kiszámítása a húzott testre felírt erőegyensúlyból (vagy más helyes összefüggésből): 0,4 kg sin μ cos = ⋅ + ⋅ ⋅ = g α g α F m. a súrlódási együttható időfüggésében is. 50 N terhelésnél 2500 m, 100 N-nál 1500 m, 150 N-nál 1000 m után lép fel változás a súrlódási együtthatóban. Kis terhelésnél (50 N) a kenőanyag megtartja funkcionalitását, ezért még a nagyobb súrlódási együtthatók tartományában is alatta maradnak a tiszta PA-nak Nagyon alacsony súrlódási együttható. Élelmiszer feldolgozás. Nagyon magas felületkibocsátási tulajdonságok. Táblázat a bőripar számára. Magas kémiai ellenállás. perselyek. Kiváló ütésállóság. Nagy ütési igénybevételnek kitett alkatrészek. Vegyszerálló. Gear, roller. Hegeszthető műanyag. Extrudált profilok.

súrlódási tényezők tábláza

Gördülő ellenállás - Wikipédi

bevonatban keletkező repedések keltette zaj, vagy a súrlódási viszonyok változásának regisztrálásával, ezért a korszerűbb karcvizsgáló berendezéseket akusztikus emissziós érzékelővel, vagy a súrlódási együttható mérésére alkalmas műszerekkel látják el. A vizsgálati módszer alkalmazási köréne Sztatikus súrlódási együttható 0,35 - 0,67 Nedvességtartalom (%) 3,7 - 5,5 % Felületi ellenállás ( ) 5×109 - 1×1012 *1 900 °C (1652 °F) hőmérsékletnél mért égés Bevonattal ellátott papír Elem Műszaki adatok Kátránytartalom (%) *1 22% vagy kevesebb Kalcium-karbonát (CaCO3) arány (%) 20% vagy keveseb

iglidur® HSD350 siklócsapágyak - anyagadato

 1. - Vertical drag Coefficient (Vertikális súrlódási együttható) FFT - Fast Fourier Transform - Gyors Fourier-transzformáció GPS - Global Positioning System (Globális helymeghatározó rendszer) GS - Ground Speed (Földhöz viszonyított sebesség, vektor [ ]) (1. táblázat): Specifikáció.
 2. Tegyük fel, hogy az autók egyenes vonalban mozognak, a súrlódási együttható a gumik és az út felszíne között a két autóra megegyezik, a légellenállást pedig hanyagoljuk el. megállásig eltelt idők aránya megállásig megtett utak aránya 23. A táblázat négy különböző, egymással rokonságban lévő állatfaj.
 3. A járművek esetében ezért elég azt bizonyítani - nemzetileg vagy nemzetközileg elismert vizsgálati módszerrel mérve -, hogy a kijelölt csúszásmentes felület és egy gumitalpú cipő közötti statikus súrlódási együttható legalább 0,35 értéket ér el akkor is, amikor a felületet tiszta vízzel megnedvesítik
 4. 1. táblázat - Az EN12195-1 által meghatározott súrlódási tényezők különböző felületek esetén. Számítás A szükséges határoló erő ( F B ) nagyságát a mozgás következtében a rakományra kifejtett erő ( F ) és a súrlódási erőhatás ( F f ) különbözete adj

Hangsúlyozzuk: a táblázat a felkészülés során történő tájékozódás segítése céljából készült, használata nem pótolhatja a tankönyvek tanulmányozását! Témák Az érettségizőkkel szemben támasztott követelmények Hasznos összefüggések, képletek, adatok 1. Mechanikai kölcsönhatások 1.1. Newton törvényei 1.1.1 cső) lévő glicerin T hőmérsékletét, hiszen az η súrlódási együttható a hőmérséklettől (és a glicerin nedvességtartalmától. A glicerinben lebegő areométer segítségével lemérjük a glicerin ϱf sűrűségét a mérés során. Az areométer a glicerinbe helyezve addig merül, mí Az FSlés FNl erők eredője egy kúpfelület palástján belül helyezkedhet el, a súrlódási kúp félszöge a súrlódási tényező értékének függvénye: Az acélcsavarok szilárdsági tulajdonságait az 5. táblázat tünteti fel. Az n biztonsági tényező értékét 2,

iglidur® A181 csapágyak - anyagadato

a) A csúszási súrlódási együttható lehet negatív. b) A csúszási súrlódási együttható és a tapadási együttható egyenló. c) A tapadási együttható nagyobb, mint a csúszási súrlódási együttható. d) A tapadási együttható kisebb, mint a csúszási súrlódási együttható Jelen téglatest esetében a lejtő nem elég meredek a billenéshez még nagyon nagy súrlódási együttható mellett sem. Érdemes kvalitatíve is megvizsgálni, hogy összességében mik a billenés feltételei. Egyrészt azt látjuk, hogy a lejtőnek elég meredeknek kell lennie, hogy a súlyerő hatásvonala a test alsó éléhez képest.

PTFE cső, 4x2, natúr (C. CHEM) Teflon csöve 1. táblázat. A Kuhn-Mark-Houwink-egyenlet állandói különféle polimeroldatokra. Polimer Oldószer t ( C) Kh (ml/g) a Polietilén Xilol 75 1,35 10 2 0,74 Polisztirol Toluol 30 1,20 10 2 0,72 PMMA Metil-etil-keton 25 0,58 10 2 0,72 PVA, PEG Víz 25 4,28 10 2 0,64 Epoxi gyanta Dioxán 25 3,98 10 2 0,61 pedig a statisztikus gombolyag sur˝ usége˝ növekvo molekulatömeggel csökken táblázat), 5x4,5x50 mm méretű hasábok voltak. A köszörült és polírozott felületű vizsgálati próbatesteket a diffúz fényszóródás csökkentése érdekében mérés előtt vákuumgőzöléssel aranyréteggel vontuk be. A mérés során a súrlódási együttható változásának detektálására és regisztrálására van. Az első táblázat a nemzetközi egységrendszerben használt alapmennyiségeket sorolja fel, amelyeket a dimenzióelemzésben a fizikai mennyiségek fizikai dimenziójának meghatározásához használnak h = magasság F = er ı [F] = N (Newton) m = tömeg [m] = kg (kilogramm) Fs= súrlódási er ı µ = (m ő) súrlódási együttható Fny.