Home

Veronika kendőt nyújt jézusnak

Jézusnak Veronika kendőt nyújt. Megengedtem nekik, hogy töviskoronával koronázzanak. Megengedtem nekik, hogy kigúnyoljanak, és Szent Arcomra köpjenek. (1989 Március 3.) Akkor éreztem, hogy valaki letörölte az arcomat. (1986 November 9.) Igen, Vassula, tekints Arcomra! Megvigasztal, hogy rám nézel. Mondd meg nekik, hogy olyan. BÖNGÉSZÉS - PASSIÓ - VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK. MISERUHA RÉSZLETE . Passió - Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Miseruha részlete előfordulása Veronika kendőt nyújt Jézusnak - Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted és feltámadásod által megváltottad a világot. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű (Niceai konstantinápolyi. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Uram, a te arcodat akarom keresni. Ne rejtsd el előlem arcodat (Zsolt 27,8-9). Bár Veronika nem található az evangéliumokban, lehet, hogy a név azt fejezi ki, amit ez az asszony tett: a hagyomány szerint egy kendővel letörölte Jézus arcáról az izzadságot és a vért (MÜ) - és ezzel. VI. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A nők állomása Amikor Veronika letörölte a szenvedő Jézus arcát, az Úr könnyel, vérrel, verejtékkel festett képét kapta ajándékul

Honlap: https://www.punkmaria.hu/Facebook: https://www.facebook.com/maria.punkpestigaborne About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Szerző: szentkereszt | Közzétéve: március 24, 2016 | Teljes méret 409 × 800 pixel Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Jézus másodszor esik el a kereszttel. közvetlen linka könyvjelzőbe. Szeged-Móravárosi Szent Kereszt római katolikus plébánia honlapja. Veronika kendőt nyújt Jézusnak (Cikkszám: 1105K) Nyomat A4 4 500 .- Ft megrendelés >> Eredeti A5 15 000 .- Ft megrendelés >> A4 17 000 .- Ft megrendelés >> A3 25 000 .- Ft. Stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Ó Istenarc, kegyetlen Kínzástól éktelen! Ó Irgalom, egyetlen! Ó Jóság, végtelen! Méltó ki lenne Hozzád? Egy gyenge nő: Letörli véres orcád A keszkenő. Ó arcom, ember arca, Te bűntől éktelen, Az Isten képe torza, Te jótlan, széptelen

Jézusnak Veronika kendőt nyújt - Vassula Ryde

Veronika kendőt nyújt Jézusnak Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Kol 3,12.. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. A Jóisten sohasem hagy minket egyedül. Az idegenségből Jézushoz lép Veronika. A Jóisten őszinte szeretetünket és segítségünket sohasem egy legyintéssel köszöni meg. Mindig sokkal többet ad, mint amit mi adtunk. Szeretnélek felismerni Téged

VI. állomás Veronika kendőt nyújt Jézusnak X. állomás Szörnyen megmocskolt képét Veronika hogy látja, Szíve rajta megesvén kendőjét odanyújtja. Képét reá Jézus nyomá, visszaadá, Képtelenül, sebeiből, mindenfelől Hogy szívében hordozá. Vér foly' e VII. állomás Jézus másodszor esik e A másodikon, ahogy a keresztet a vállára veszi. A harmadikon, amikor először esik el a kereszttel. A negyedik stációban azt, ahogy édesanyjával, Máriával találkozik. Az ötödiken, amikor Cirenei Simon segít vinni neki a keresztet. A hatodikon, ahogy Veronika kendőt nyújt Jézusnak VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Veronika nagyon találékony a szeretet gyakorlásában. Látja, mire van szükség, és cselekszik. Sokszor nem az emberfeletti tettekre van szükség, hanem arra, hogy az életem hétköznapi helyzeteiben fejezzem ki, hogy Krisztus nyomában járok

Böngészés - Passió - Veronika Kendőt Nyújt Jézusnak

  1. VI. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak Veronika merészen utat törve a tömegben, Jézus elé borul. Letörli az Úr véres, könnyező arcát, amelynek vonásai csodálatos módon kirajzolódtak a kendőjén
  2. Keresztút - Sebestyén Gáspár: Veronika kendőt nyújt Jézusnak . Reményik Sándor . Veronika kendője Ha élünk, száll még ránk sok álom, Még járunk napsütéses tájon, Ám egy felhő bennünk borong majd. Egy képtől nem lesz maradásunk, Egy arc ránk mered halaványan, Kendőnk ha kiterítjük lágyan. Mint Veronika Urunk képét
  3. VI. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak Veronika merészen utat törve a tömegben, Jézus elé borul. Letörli az Úr véres, könnyező arcát, amelynek vonásai csodálatos módon kirajzolódtak a kendőjén. Mindszenty bíboros atyánk vérző, leköpdösött orcájának vonásai Krisztusért itatódnak
  4. V. Stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni. - dombormű Felirata: Keresztet viselő Krisztusom tanítsd meg székely népemet, hogy nagy lélekkel hordozza keresztjét. Állíttatta özv. B. Gábor Ádámné Szárhegy 1939. VI. Stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
  5. Keresztút - VI. stáció - Veronika kendőt nyújt Jézusnak Rázd le a port magadról, kelj föl, rabságot szenvedett Jeruzsálem! Oldd le nyakad bilincseit, Sionnak fogoly leánya! Ezt mondja az Úr: Ingyen adtalak el, s most is váltságdíj nélkül váltalak vissza benneteket

Free online jigsaw puzzle gam Keresztút ( Jiřetín pod Jedlovou, Csehország) A keresztút (lat. via crucis, via dolorosa) eredetileg az a kb. 1,5 km-es útvonal, melyen a keresztény hagyomány szerint Jézus a kereszttel a Praetoriumtól (Gabbata) kiment a Golgotára. Ma olyan ájtatosság, aminek segítségével a keresztény hívek Jézus szenvedésein és keresztre. 6. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Nem tudom, ti hogy éreznétek magatokat, ha enyhíteni tudnátok Krisztus szenvedésén? Ez olyan kitalált dolognak tűnik, mert azt hiszed, nem tudsz visszamenni a múltban, de ez valóságos dolog is lehet, ha akarod Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Jézust keresztre feszítik. Jézus először esik el a kereszttel. Jézus édesanyjával találkozik. Jézus testét sírba teszik. Pilátus halálra ítéli Jézust. Jézus másodszor esik el a keresztte

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak - Veled, Benned és ..

Elmélkedés a keresztútról: VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Elmélkedés a keresztútról: VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Jump t Jézust halálra ítélik, Jézus vállára veszi a keresztet, Jézus először esik el a kereszttel, Jézus találkozik édesanyjával Máriával, Cirenei Simon segít a keresztet hordozni, Veronika kendőt nyújt Jézusnak, Jézus másodszor esik el a kereszttel, Jézus vígasztalja az asszonyokat, Jézus harmadszor esik el a kereszttel, Jézust megfosztják ruháitól, Jézust a keresztre.

Pápai Missziós Művek - MISSZIÓS KERESZTÚT - VI

6. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak. - Szelíden helyezzétek szíveteket a mi Urunk sebeibe, ne karotok erejével. Igen nagy bizalommal legyetek az Ő irgalmassága és jósága iránt, mert Ő soha el nem hagy benneteket. Éppen ezért mindig jól öleljétek át az Ő szent keresztjét; segítsetek neki. 7 VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. ÉNEK: Jámbor asszony siet hozzád, kendőjével törli orcád. Vajon hát én, kőszívemmel, mennyi könnyet töröltem fel? V. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged. R. Mert szent kereszted által megváltottad a világot VI. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot! Veonika merészen utat törve a tömegben, Jézus elé borul. Letörli az Úr véres, könnyező arcát, amelynek vonásai csodálatos módon kiajzolódtak a kendőjén

GUIDE@HAND - VI. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusna

6. VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK. Talán Veronika egy fa mögött megbújva várakozott. Most, hogy Jézus fájdalomtól megtört arcát látja, bátran előlép s odanyújtja neki kendőjét. A szeretetnek ez a mozdulata enyhíti Jézus szenvedését... és Veronika mostantól kezdve magában hordozza Jézus arcát VI. stáció: Együttérzés (Veronika kendőt nyújt Jézusnak) Egy segítő kéz enyhít a szenvedéseken. Az együttérzés olyan isteni tulajdonság, mely összekapcsol minket önnön testvériségünkkel. Egyként érezzük magunkban a Teremtőt. A szimbólumok itt is változtak: Jézus szeme nyitva, a segítséget adó kéz gazdájának. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Veronika részvevő szeretete enyhülést akart szerezni Nekem. Bátorságáért, a legnagyobbal, Önmagammal ajándékoztam meg. Saját képmásomat adtam neki, amely növelte irántam való buzgó szeretetét. Nektek is adok kegyelmet, ha kiálltok Mellettem 6. állomás A TÖRÜLKÖZŐNÉL - Veronika kendőt nyújt Jézusnak. A fürdőszoba a következő állomás, ahol minden alkalommal tisztára moshatom magam. Szappan, tusfürdő, sampon, zuhanyzó és törülköző stb. minden adott - különösen most a vírus alatt - hogy alaposan megszabaduljak minden piszoktól

Punk Mária: Bennem még, Veronika kendőt nyújt Jézusnak

  1. VI. stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak Nagy tömeg követte, köztük asszonyok is, akik siránkoztak és jajgattak. (Lk 23,27) A durva katonák és a csőcselék dühével bátran dacolva, Veronika isteni Mestere elé lép, kendőt nyújt neki, hogy letörölhesse arcát és enyhíthesse gyötrelmeit
  2. Hatodik állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak Izajás próféta könyvéből (52,2-3) Rázd le a port magadról, kelj föl, rabságot szenvedett Jeruzsálem! Oldd le nyakad bilincseit, Sionnak fogoly leánya! Ezt mondja az Úr: Ingyen adtalak el, s most is váltságdíj nélkül váltalak vissza benneteket. A Zsoltárok könyvéből (27,8-9
  3. Veronika kendőt nyújt Jézusnak; Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt; Jézus szól a síró asszonyokhoz; Jézus harmadszor esik el a kereszttel; Jézust megfosztják ruhájától; Jézust a keresztre szegezik; Jézus meghal a kereszten; Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik
  4. V. Stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni VI. Stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak VII. Stáció: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt VIII. Stáció: Jézus találkozik a síró jeruzsálemi asszonyokkal IX. Stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt X. Stáció: Jézust megfosztják ruháitól XI

[Veronika kendőt nyújt Jézusnak: a keresztút hatodik állomása.] A kendőt a Szent Péter bazilikából hozták a kolostorba évszázadokkal ezelőtt. Santa Faz magyarul szent orcát jelent. A spanyol vera icon-hoz 536 óta zarándokolnak a hívek - a kegyhely hivatalos búcsúja Húsvét utáni második csütörtökön van V. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt hordozásában 22'11 VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak 25'37 VII. Jézus másodszor esik a földre 31'03 VIII. Jézus vigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat 35'44 IX. Jézus harmadszor esik el 41'41 X. Jézust megfosztják ruháitól 46'07 XI. Jézust keresztre. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen. P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Olaj/falemez, 41x35 cm. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Olaj/falemez, 41x35 cm. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Olaj/falemez, 41x35 cm. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Olaj/falemez, 41x35 cm

Keresztút - Hatodik állomás, VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNA

HATODIK ÁLLOMÁS - Veronika kendőt nyújt Jézusnak Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között. (Iz 53,2-3) Tartsátok észben, amit az édes Jézus a getszemáni kertben mondott, tudniillik, hogy: A test gyönge, és. 6. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadnak vértől, sebektől, ütésektől eltorzított arcát. Légy irgalmas a papokhoz, akik botlásaikkal és súlyos tévelygésükkel képmásodat kitépték a lelkükből. Isteni Megváltónk! Szeretetedért, amellyel Veronika szolgálatát oly nagylelkűen. V. stáció: Cirenei Simon segíti Jézusnak a keresztet vinni. VI. stáció: Jézusnak Veronika kendőt nyújt. VII. stáció: Jézus másodszor esik el a kereszttel. VIII. stáció: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. IX. stáció: Jézus harmadszor elesik a kereszttel. X. stáció: Jézust megfosztják ruháitól és epével itatják Veronika kendőt nyújt a leroskadó Jézusnak, Jézus sírbatétele, Jézus feltámadása. A kompozíció a nyugati egyházi művészetben akkoriban készült metszetekre emlékeztet. A képek általában elég jók, legszebb művészi kivitelezésű a Jézus születése című képen Szent József feje Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Az embertelenséggel dacolni az emberiesség egyértelmű bizonyítéka. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Akit a gyűlölet egyszer a földre taszított, az tudja igazán a gyűlöletet magától eltaszítani. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

Veronika kendőt nyújt Jézusnak Szeged-Móravárosi Szent

Veronika kendőt nyújt Jézusnak VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt X. Jézust megfosztják ruháitólXI. Jézust a keresztre szegezik XII. Jézus meghal a kereszte 95 db JÉZUS - Vásároljon megbízható eladóktól a Galéria Savaria színvonalas online piacterén! Alkudjon meg az eladókkal vagy élje át az aukciók izgalmát Veronika kendőt nyújt Jézusnak VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt X. Jézust megfosztják ruháitól XI. Jézust a keresztre szegezik XII. Jézus meghal a kereszten XIII Lebó Ferenc: Veronika kendőt nyújt Jézusnak (kisplasztika) - helyszín: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Apátúr-ház Csurák Erzsébet: Jézus másodszor esik el (festmény) - helyszín: Liszt Ferenc utca 1. Kis Péter: Magatokat és gyermekeiteket sirassátok (kisplasztika) - helyszín: Bencés Rendhá A keresztút tizennégy állomása: Jézust halálra ítélik, a keresztet a vállára veszi, ezzel először esik el, találkozik szent anyjával, Cirenei Simon segíti vinni a keresztet, Veronika kendőt nyújt Jézusnak, Jézus másodszor esik el, vigasztalja a siránkozó asszonyokat, harmadszor esik el, megfosztják ruháitól, rászegezik.

Simon András grafikusművész weboldal

Cirenei Simon segít Jézusnak. Simon önzetlenül segített Jézusnak a kereszt hordozásában. Gyermekeink születésével erre az önzetlen szeretetre tanítottál meg minket Istenünk. Add, hogy mindig önzetlenek maradjunk a szülői szeretetben. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Veronika együttérzett Jézussal Sebestyén Gáspár alkotásai: Veronika kendőt nyújt Jézusnak -. Híres magyar képzőművészek galériája

vasmary76 - Hittan 1 - jigsaw puzzle album *VI. stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak Követé Őt a nép és az asszonyok nagy sokasága (Lk 23,27) *VII. stáció: Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt A mi gonoszságainkért sebesíttetett meg, a mi bűneinkért töretett össz (Iz 53,5) *VIII. stáció: Jézus szól a síró asszonyokna A képfülkék általában. VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. A kendőt nyújtó szeretet állomása ez. A leleményes szeretet állomása ez. A Krisztus arcát lelkünk kendőjére másoló szeretet állomása ez. - Milyen eszköztelenül élt és tevékenykedett Jézus VI. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak ℣ Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. ℟ Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25,40

Video: Szent Kereszt Plébáni

ÖTÖDIK ÁLLOMÁS: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni ELMÉLKEDÉS IMÁDSÁG HATODIK ÁLLOMÁS: Veronika kendőt nyújt Jézusnak ELMÉLKEDÉS IMÁDSÁG HETEDIK ÁLLOMÁS: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt ELMÉLKEDÉS IMÁDSÁG NYOLCADIK ÁLLOMÁS: Jézus találkozik a síró jeruzsálemi asszonyokkal ELMÉLKEDÉS. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Stációk a nagyváradi várban c. alkotás fotói Nagyvárad (Oradea) településről. VII. Másodszor esik el a kereszttel

Veronika kendőt nyújt Jézusnak - Isteni Ige Társasága

VI. állomás - Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Evangélium Szent Máté könyvéből: A király így felel: Bizony, mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25,40) Elmélkedés: A hőség miatt a tömeg nyüzsgött, Jézus már teljesen kimerült. Nem engedték pihenni Comprueba las reseñas de VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. cerca de Csepreg, Hungría en MAPS.ME - Mapas sin conexión para Android de Google y Apple (iPhone y iPad) Veronika kendőt nyújt Jézusnak Bejegyezte: Unknown dátum: 1:48. Küldés e-mailben BlogThis! Megosztás a Twitteren Megosztás a Facebookon Megosztás a Pinteresten. Nincsenek megjegyzések: Megjegyzés küldése. Újabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal. Feliratkozás: Megjegyzések küldése (Atom

Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet: VI. stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak: VII. stáció: Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt: VIII. stáció: Jézus szól a síró asszonyoknak: IX. stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel: X. stáció: Jézust megfosztják ruháitól: XI. stáció: Jézust keresztre. VI.állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak . Pap: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Együtt élek emberekkel. Őket is hajszolja az élet. Ők is sokszor fáradtak, kimerültek, idegesek. Milyen kevés kell ahhoz, hogy Veronika lehessek. Egyszer egy derűs szó, máskor egy kis hallgatás, nyelés, egy kis elnézés - talán. .állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézusom, milyen jól esett neked Veronika kedvessége. Szeretném én is kendőmmel arcod megtörölni. Taníts kérlek a jószívűségre, együttérzésre 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. És íme, hordágyon férfiak hoztak egy béna embert. Megpróbálkoztak bejutni, hogy eléje tegyék, de akkora volt a tömeg, hogy nem találtak utat. Ezért a cseréptetőn át bocsátották le ágyastul középre, Jézus elé. Hitük láttán így szólt: Ember, bűneid bocsánatot nyertek 6. állomás - Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Írta: Riesz Benedek. Nincsenek nagy szavak. Nem hangoznak el megfontolt bölcsességek. Nincsenek kimért tudományos definíciók, nincsenek nagy tervezések, álmok. Csupán egy érintés van. Egy valóságos, gyöngéd érintés

Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Veronikáról nem szólnak az evangéliumok. Sok asszonyt említenek Jézus környezetében, de az ő nevét nem ismerik. Lehetséges tehát, hogy a neve azt fejezi ki, amit tett. A hagyomány szerint ugyanis miközben Jézus a Golgotára ment, egy asszony utat tört magának a katonák között, és kendővel. VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! Veronika merészen utat törve a tömegben Jézus elé borul. Letörli az Úr véres, könnyező arcát, amelynek vonásai csodálatos módon kirajzolódtak a kendőjén Veronika kendőt nyújt Jézusnak. további információ >> *07. Jézus másodszor esik el a kereszttel. további információ >> *08. Jézus szól a síró asszonyokhoz. további információ >> *09. Jézus harmadszor esik el a kereszttel. további információ >> *10. Jézust megfosztják ruháitól VI. VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK . Pap: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot . A kendőt nyújtó szeretet állomása ez. A leleményes szereteté. A Krisztus arcát lelkünk kendőjére másoló szereteté. Milyen eszköztelenül élt és tevékenykedett Jézus

VI. stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak VII. stáció: Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt VIII. stáció: Jézus szól a síró asszonyokna V. stáció: Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet VI. stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak VII. stáció: Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt VIII. stáció: Jézus szól a síró asszonyoknak IX. stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel X. stáció: Jézust megfosztják ruháitó Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Veronika térden állva adja át kendőjét, és Jézus elfogadja. Az érzéketlen farizeus magyarázza a bizonyítványát. Felirat: ÁLLÍTOTTÁK SIMÓ MÁRTON KORONDI MOLNÁR ÉS NEJE BALÁZS ESZTER 1933 JAV.1970. VII. állomás Jézus másodszor esik el a kereszttel

FEBRUÁR 4. - SZENT VERONIKA Passió - Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Miseruha rés.. Veronika kendőt nyújt Jézusnak VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt X. Jézust megfosztják ruháitólXI. Jézust a keresztre szegezik XII. Jézus. 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak . Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged, Mert szent kereszted által megváltottad a világot! A kendőt nyújtó szeretet állomása ez. A leleményes szeretet állomása ez. A Krisztus arcát, lelkünk kendőjére másoló szeretet állomása ez. - Milyen eszköztelenül élt, Jézus és tevékenykedett Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Veronika térden állva adja át kendőjét, és Jézus elfogadja. Az érzéketlen farizeus magyarázza a bizonyítványát. Felirat: ÁLLÍTOTTÁK SIMÓ MÁRTON KORONDI MOLNÁR ÉS NEJE BALÁZS ESZTER 1933 JAV.1970. VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Dombormű: Krisztus guggolva összerogy a kereszt. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. 2010-ben Veronikát megkérdeznénk: Mit akartál elérni ezzel? Milyen érzések fűztek hozzá? Bevallhatod, vesztőhelyre megy! El se tudjuk képzelni, hogy egy asszony szívből, becsületesen és őszintén szeret. Talán, mert magunkból indulunk ki

FEBRUÁR 4. - SZENT VERONIKA FEBRUÁR 4. - SZENT VERONIKA Passió - Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Miseruha részlete (fotó.. 6. Állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak Lázár nővére illatos olajjal kente meg lábadat. Temetésedre tette azt mondtad. Ott is volt a temetéseden. Ő értesült először feltámadásodról is. Te nem voltál ott fivére, Lázár temetésén, de feltámasztottad őt. Veronika itt van a menetben, amely ma estére, temetéseddel.

Veronika kendőt nyújt Jézusnak. A szenvedő Jézust kísérő, gúnyoló és csúfoló tömegen keresztül átvergődik mellé egy asszony és megtörli kendőjével Jézus véres-verejtékes arcát. Önkéntelenül szeretnénk felkiáltani! Veronika, nem féltél attól, hogy a cinikus tömeg gúnyolódásának céltáblája leszel? És nem. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt Jézus vigasztalja a síró asszonyokat Jézus harmadszor esik el a kereszttel Jézust megfosztják ruhájától Jézust a keresztre szegezik Jézus meghal a kereszten Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. 11. Jézust keresztre feszítik. 3. Jézus először esik el a kereszttel. 4. Jézus édesanyjával találkozik. 14. Jézus testét sírba teszik. 7. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. 5. forduló.

Hollóháza látnivalók fotókon | Magyarságunk hungarikumunkSzékesfehérvár Városportál - Virtuális Keresztút aSebestyén Gáspár festményeiNagypénteki barangolás a lévai kálvárián | Felvidék

VI.Veronika kendőt nyújt Jézusnak. A szeretet nem tehetetlen, hanem leleményes. Ha csak egy könny-, vagy verejtékcseppet is felitathat - mit sem törődve a kockázattal - Jézus bélyegét nyeri el jutalmul. A gonoszság már tovaráncigálta Jézust, csak a képenyoma maradt itt ámulatunkra, de az is oly drága, mint ő maga Cirenei Simon segít Jézusnak. 6. stáció Veronika kendőt nyújt Jézusnak. 7. stáció. 5. Stáció Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet 33 6. Stáció Veronika kendőt nyújt Jézusnak 35 7. Stáció Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt 37 8. Stáció Jézus szól a síró asszonyoknak 39 9. Stáció Jézus harmadszor esik el a kereszttel 41 10. Stáció Jézust megfosztják ruháitól 43 11 6. állomás A TÖRÜLKÖZŐNÉL - Veronika kendőt nyújt Jézusnak A fürdőszoba a következő állomás, ahol minden alkalommal tisztára moshatom magam. Szappan, tusfürdő, sampon, zuhanyzó és törülköző stb. minden adott - különösen most a vírus alatt - hogy alaposan megszabaduljak minden piszoktól Veronika kendőt nyújt Jézusnak: Mindszenty bíboros atyánk vérző, leköpdösött orcájának vonásai Krisztusért itatódnak a magyar egyházüldözés gyászos lapjaira, hogy emlékezzünk hősies tanúságtételére. Hetedik állomás Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. - Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Egy asszony kendővel törli le verejtékes arcodat. Kínjaid, erőtlenséged, szenvedésed bátorrá tette, így nem félt a kiabáló, Téged káromló csőcseléktől, és nem ijedt meg a Téged korbáccsal.