Home

Fatimai üzenetek

fatimai üzenetek: a Boldogságos Szűz a →fatimai jelenések alkalmával 3 dolgot kért: 1. mindennapi rózsafüzér, ima és engesztelés a bűnösök megtéréséért. - 2. Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete, különösképpen az engesztelő →elsőszombat ok tartásával. - 3 A fatimai üzenet egészének prófetikus jelentése magában foglalja az Angyal jelenéseit, a három pásztor életének hősi példáját és szavait, és elsősorban maga a Szűzanya anyai buzdítását. Az imában, amellyel II Ilyen a fatimai üzenet is, mely megtérésre és bűnbánatra indító fölszólításával az evangélium szíve felé irányít és indít. (Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Hittani Kongregáció, Fatima üzenete) Csak negyedszázaddal később vetette papírra a titkoka A Fatimai Szűzanya üzenete. Már több írással is megemlékeztünk arról, hogy idén 100 éve annak, hogy Fatimában három kis pásztorgyermek több alkalommal is Máriával találkozhatott. A jubileumi évben pápalátogatással, szenté avatással, konferenciákkal, nemzeti zarándoklatokkal is bővült a kegyhely programlistája

fatimai üzenetek - Magyar Katolikus Lexiko

  1. JELENÉSEK ÉS ÜZENETEK > jelenések. FATIMAI JELENÉSEK. Fatima a jelenések idején 35-40 tanyát egyesítõ portugál kis tanyaközpont. Innen pár kilométerre található Cova da Iria (Szent Irén völgye) ahol a Mária-jelenések kezdõdtek. Az Aljustreli tanyán élõ gyerekek itt legeltették bárányaikat
  2. De a fatimai üzenetek és az evangélium is éppen arra hívják fel a figyelmünket, hogy Krisztus végérvényesen megtörte a sátán hatalmát. Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy amikor visszatért Jézushoz a hetvenkét tanítvány, örömmel újságolták Jézusnak: Nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk (Lk.
  3. . Földi vándorútunk jelesebb mérföldköveihez érve
  4. A fatimai jelenések - számszerűen hat - 1917-ben történtek a portugáliai Fátima kisváros közelében. A római katolikus egyház által elfogadott álláspont szerint a Szűzanya valóban megjelent a három pásztorgyereknek.A hatodik jelenés, a napcsoda, 1917. október 13-án történt, és a becslésektől függően 30-70 000 ember látta

A fatimai titkokat a Szűzanya tárta fel a harmadik fátimai jelenés során, 1917. július 13-án, három pásztorgyereknek a portugáliai Fátima kisváros közelében.. Az összesen három titok jövendölés, amelyekből kettőt Lucia 1941-ben kiadott, amikor a Vatikán két, korábban meghalt látnoktársának a szentté avatási perét folytatta. A harmadik prófécia titokban maradt. A fatimai jelenéseket, s azok üzeneteit vette sorra Maksó Péter diakónus az egri Rózsafüzér Társulatok Találkozóján. Hallhatjuk az angyal s a Szűzanya szavai..

Fatima üzenetének rendkívül prófétikus jelentés

Kedves Érdeklődők!A száz főnél nagyobb beltéri rendezvényeket tiltó kormánydöntésnek megfelelően, a Fatima - Az örökké érvényes üzenet c. lengyel dokumentu.. Fatimai üzenet (2017.05.13.) 100 éves évfordulóra 1.nap. 1917. május 13.-án 100 évvel ezelőtt jelent meg először Fatimában a Boldogságos Szűzanya. Közösségünk életét, a karizmánkat, Pálos lelkiség szerint való élésünket nagyban segíti és lelkesíti a Fatimai jelenéseknek az üzenete és felhívása, segít, hogy. Könyv: A fatimai üzenet - Ahogy az üzenetet látom az eltelt időn és az eseményeken keresztül - Lúcia nővér, Horánszky Anna | 2000-ben ért véget az a.. A fatimai üzenet különösen ezt az időszakot fogja át. A jelenések rendkívüli jelentősége abból a történelmi, társadalmi, politikai, kulturális és vallási pillanatból adódik, amelyhez üzenetük szól, és amelyet azzal meg akarnak világítani. Keresztes Szent János tanítása szerint a jelenés az üzenet burka

Régikönyvek, Adolf Fügel - Ezért létezik Fatima - Útmutatások a keresztény élethez, a fatimai üzenetek alapján Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző A fatimai jelenések és üzenetek tehát nekünk szólnak, a mi világunknak, az alakuló, vajudó, eljövendő világnak, amely most forr keserű levében. Ez is megérteti velünk, hogy a Szent Szűz az első világháború tetőpontjánmiért kis gyermekeknek jelent meg, mért raj­ tuk keresztül üzent

Tömegpszichózis vagy csoda A rejtélyes fatimai jelenése

A Sátán megkétszerezi erőfeszítéseit, hogy diadalt arasson Szent Édesanyátok felett. Mesterkedéseivel ráveszi Egyházamat, hogy tagadja meg ezeket a jelenéseket, a fatimai, üdvöt hozó üzenetek folytatását. A Sátán dühödten próbálja megakadályozni, hogy belőlem táplálkozzatok A fatimai üzenettel kapcsolatban ezen irányvonal képviselői lemondanak arról, hogy mind ennek tartalmát, mind ennek az egyházi hierarchia általi elfogadását vagy elutasítását precízen és teljes terjedelmében bemutassák. Éppen ezáltal csökkentik ezen oly fontos üzenet korunkra vonatkozó sürgető voltának érzetét Piusz pápa (1939-1958) a következőket mondta: A fatimai üzenet a Mária által véghezvitt legerősebb isteni beavatkozás az egyház és az emberiség történetében az apostolok halála óta.. A könyv részletesen ismerteti az egyes jelenések leírását, üzenetét, a gyermekek meghurcoltatásának történetét, s arra is. 2014. augusztus 13. szerda, 14:39. Drága gyermekeim, A La Salette-i és a Fatimai próféciák beteljesedésének az ideje nagyon közel van.Nem szabad félnetek ezektől az időktől, hanem inkább öleljétek át ezeket, mert tudnotok kell, hogy Atyám Szövetsége úgy fog végre beteljesedni, ahogy annak lennie kell Megismertük a fatimai eseményeket, próbáljuk élni a fatimai lelkiséget. Fiatalok fatimai zarándoklata: elhoztuk a Fatimai Szűzanyát Nemesvámosra! Rendszeres rózsafüzérek a különböző közösségekben. Fatimai Ifjúsági Mozgalom alapjai. Éjszakai virrasztás május és október 13-án sok környékbeli részvételével

A Fatimai Szűzanya üzenete - 77

A fatimai jelenések centenáriuma alkalmából az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia körlevelet tett közzé, amely röviden összefoglalja a jelenések történetét, megállapítva, hogy a fatimai üzenetek lényegében konkrét felhívásokat tartalmaznak, amelyek ma is időszerűek De a fatimai üzenetek és az evangélium is éppen arra hívják fel a figyelmünket, hogy Krisztus végérvényesen megtörte a sátán hatalmát. Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy amikor visszatért Jézushoz a hetvenkét tanítvány, örömmel újságolták ­Jézusnak: Nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk. Hetek Közéleti Hetilap - <strong>Bár a Vatikán a harmadik titok június végén történt hivatalos bejelentésével lezártnak tekinti a fátimai látomások értelmezéséről szóló, közel egy évszázados vitát, befolyásos katolikus körök továbbra is vitatják a hivatalos szentszéki álláspontot Az 1917 májusától októberig tartó jelenések során elhangzó üzenetek kulcsszava: ima és áldozat. A Fatimai imákat egyenesen az ég tanította a látnok-gyermekeknek. Az angyal a mennyei Atya küldöttje, éppúgy, mint a Szűzanya, kérte ezeknek az imáknak a végzését

A fatimai üzenetek rámutatnak a Mária Szíve-tisztelet jelentőségére, a kárhozat lehetőségére és elkerülhetőségére, az engesztelés, a bűnbánat és az állhatatos imádság fontosságára, valamint Isten irgalmas szeretetére, mely a legsötétebb megpróbáltatásban sem hagyja magára a zarándok Egyház küzdő tagjait. Fatimai Királynőnk, kérlek, könyörögj érettünk, hogy megfogadjuk szavadat, és üdvözüljünk! Drága Szűzanyám! Veled együtt akarom kimondani életem minden helyzetében: Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint. Legutóbbi üzenetek. 2021. június 28. Az Úr Jézu XII. Pius eltökélt antikommunizmusában alighanem a fátimai üzenetek is szerepet játszottak. A fő gonosznak tekintett Szovjetunió ellen háborút indító náci birodalommal szemben - az 1933-as német-vatikáni, úgynevezett birodalmi konkordátum mellett - a Madonna üzenetei is megnehezíthették a nyíltabb pápai állásfoglalást Felajánlás Fatimának Fatima nélkül (forrás: www.katholisches.info - 2013. október 14.) Az 1917. október 13-i Fatimai Napcsoda, a Szűzanya hatodik fatimai megjelenésének évfordulóján, 2013. október 13-án vasárnap Bergoglio a Szent Péter téren a világot a Fatimai Szűzanyának szentelte, anélkül, hogy megemlítette volna Mária Szeplőtelen Szívét, vagy bármilyen.

Amikor 1917-ben a fatimai események lezajlottak, még nem lehetett sejteni az üzenetek hatalmas jelentôségét. A héttagú vizsgálóbizottság 1929. április 14-én fejezte be munkáját, s a jelenések hiteles voltát a fatimai püspök az 1930. október 13-án százezer zarándok elôtt hirdette ki. Cova da Iriában Mons A fatimai üzenet a Mária által véghez vitt legerősebb isteni beavatkozás az Egyház és az emberiség történetében az apostolok halála óta. Hesemann a fatimai események keresztény és nem keresztény vonatkozásait is áttekinti könyvében

Szentbeszéd a fatimai jelenések 100. évfordulójára rendezett nemzeti zarándoklaton Soroksár-Újtelepen 2017. október 13-án. Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek (Jn 19, 25-27) Főtisztelendő Érsek és Püspök Urak! Kedves Paptestvérek! Kedves Zarándok Testvéreim Három kinyilatkoztatást kaptak a gyerekek, amik közül az utolsó, mint Fatima titka még évtizedekig sok találgatásra adott okot. 1927-ben Visconde de Montelo álnéven foglalta össze a lisszaboni teológiaprofesszor Nunes Formigao egy írásában a fatimai Mária üzenetek jegyzőkönyvét Kondor Lajos (szerzetes) Nyelv. Lap figyelése. Szerkesztés. Kondor Lajos SVD ( Csikvánd, 1928. június 22. - Fátima, 2009. október 28.) Fatimában tevékenykedő, magyar születésű verbita szerzetes, a fatimai üzenet fáradhatatlan terjesztője, a helyi magyar kálvária létrehozója. Kondor Lajos. Született A Fatimai üzenet felhívása olyannyira az Evangéliumban és az egész Hagyományban gyökerezik, hogy az Egyház érzi, köteles meghallgatni ezt az üzenetet. Tudatában léve a Fatimai üzenet nagyságának, a jelenések századik évfordulója alkalmából, mindenkit arra ösztönzünk, hogy a Szűzanya által mutatot úton haladjon.

A fatimai jelenések napja. 2020. május 13. 2020. május 13. hitélet. 1917. május 13-án a portugáliai Fatimában Szűz Mária megjelent három kisgyermeknek, a tízéves Santos Lúciának, a kilencéves Marto Ferencnek és a hétéves Marto Jácintának. A százhárom évvel ezelőtt történtekről és a fatimai titkokról Kovács Zoltán. A fatimai jelenések 100. évfordulóján országszerte számos programmal emlékezik az Egyház. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia október 14-én konferenciát szervezett a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült soroksári Szent István király-plébániatemplomban

A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba Elsősorban őket szeretné megszólítani a Fatimai üzenet. A másik oldalon az Isten nélküli világ látható, ahol a szenvedélyek uralkodnak, a kapzsiság, az irigység, az önzés, hatalomvágy, erőszak, melyek elpusztítják a világot. Ha értük imádkozunk, a világ megmentéséért dolgozunk. Mária imádkozni és böjtölni hív.

Fatima - FREEWE

A fatimai üzenet lelkisége címmel tartott előadásában azt mondta, hogy Fatima az autentikus máriás lelkiség szent helye, titokzatos üzenete pedig Oltáriszentség-központú, a Szentháromságra mutat rá. Fatima üzenete tulajdonképpen a Szűzanya kérése minden embertől: hogy többé ne bántsák az Istent. Éppen ezért. Kondor atya a fatimai üzenet fáradhatatlan terjesztője volt, a helyi magyar kálvária létrehozója. Ő vezette az ezerkilencszáztizenhétben történt jelenések két szemtanúja, Francisco Marto és Jacinta Marto boldoggá avatásának előkészítését, amelyről rendszeresen tájékoztatott engem

Video: katolikus.hu PDA változat - Könyv jelent meg a fatimai ..

Huszadik századunk történelme a fatimai Mária-üzenetek

A fatimai jelenések története 1.rész. 2010.05.17. 2017.10.03. - by EuroAstra - Petrásovits Zoltán. Share Tweet Pin It Share. 1917. május 13-án egy Cova da Iria nevű helyen, a fatimai egyházközség területén három pásztorgyermek őrizte nyáját: a tízéves Lúcia, és unokatestvérei, a kilencéves Ferenc és a hétéves. Szovjet emlékműből fatimai templomoltár - Teljesen megújult az alsószentiváni fatimai kegytemplom és a plébánia 2017.12.03. - Az alsószentiváni fatimai kegyhely oltárát képező kőtömb, amely a szovjet hatalom dicsőségét hirdető hősi emlékmű alapja volt, mostantól jelképezze, hogy az emberiség történelme Isten kezében van, a végső győzelem az Övé A fatimai Szűz üzenetei az I. világháború vége felé, közvetlenül a szovjet kommunizmus színrelépése előtt hangzottak el. Az azóta eltelt évszázad szinte részleteiben, képi megjelenésében is felidézte az üzenetek tartalmát 21. Fatimai Üzenet (Elmélkedések a rózsafűzérről) és a harmadik titok 70 old. 22. Íme, Én újjá alkotok mindent (Egy lengyel látomásai napjainkban) 3 kötet, kötetenként kb. 63 old. 23. Ajándék a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek 8 old. 24. Turzovkai Jelenések 60 old. 25. Szent Ágoston vallomásai 380 old. 26 A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából a katolikus egyház és a hívő közösségek számtalan megemlékezést, zarándokutat szerveztek. Mint ismeretes, az utolsó jelenés időpontja 1917. október 13-a volt. A hazai templomokban is imával, előadásokkal és egyéb programokkal emlékeznek a Mária-jelenésre. Nána községnek nincs külön plébániája, mindig is.

Fátimai jelenések - Wikipédi

Piusz pápa (1939-1958) a következőket mondta: A fatimai üzenet a Mária által véghez vitt legerősebb isteni beavatkozás az Egyház és az emberiség történetében az apostolok halála óta. A Szűzanya később egy harmadik titkot is a gyermekekre bízott, amely olyan szörnyű jeleneteket tartalmazott, hogy 2000-ig egyetlen. Az 1917-ben játszódó történetben három tanulatlan pásztorgyermek többször is találkozik a gyönyörű Szent Szűzzel, aki rajtuk keresztül fontos üzeneteket ad át a világnak. Az üzenetek olyan mély és titkos információkat tartalmaznak, amelyekről egyszerű gyermekeknek csodás közbenjárás nélkül nem lehet tudomásuk. E titok mély üzenete szó szerint megrázza az. SZENT KERESZTI ÜZENETEK 2009. OKTÓBER: Élő Rózsafüzér Zarándoklat. A Fatimai Szűzanya templom plébánosa által rendezett ünnepélyes fogadás után elmondtuk az Örvendetes rózsafüzért a helybéli fiatalok vezetésével. Majd kis pihenő és frissítő evés-ivás után indultunk a Sós-mocsáron át az újabb 6 km-es szakaszra Tiszti Keresztjét, amelyet Sólyom László köztársasági elnök a fatimai üzenet világban való terjesztéséért, valamint a magyar-portugál kapcsolatok erősítéséért adományozott a szerzetesnek. A délután folyamán kiránduláson vettünk részt, amelynek úticélja Batalha, Alcobaça és Nazaré volt.

Fátimai titkok - Wikipédi

A fatimai jelenések 100. évfordulóján országszerte számos egyházi programmal emlékezik az Egyház. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia október 14.. János Pál p. a Szt Péter téren, a fatimai kegyszobor előtt a világ pp-eivel együtt megismételte úgy, ahogy azt a Szűzanya kérte. - 2000. V. 13: részt vett Ferenc és Jácinta b-gá avatási szert-án AZ UKRAJNAI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE A FATIMAI JELENÉSEK SZÁZADIK ÉVFORDÚLÓJÁVAL KAPCSOLATOS JUBILEUMI ÉV ALKALMÁBÓL Az Én Szeplőtelen Szívem lesz a te menedéked és utad, mely elvezett Istenhez. Tisztelt Papok és Istennek szentelt Személyek!Istenben Szeretett Testvéreim! Elkezdve a Fatimai jelenések századik évfordulójának ünneplését. A fatimai üzenet első, legfontosabb részében a Szűzanya megmutatta a gyerekeknek (Luciának, Ferencnek és Jácintának) Isten elutasításának végső következményét, a poklot: Láttátok a poklot, ahová minden szegény bűnös lélek kerül. Isten meg akarja őket menteni A fatimai üzenet világos és egyértelmű: ahhoz, hogy az emberiség megmeneküljön, feltétlenül meg kell térnie, vissza kell térnie Istenhez. A merénylet első évfordulóján, 1982. május 13-án a szentatya Fatimába látogatott, hogy hálát adjon csodálatos megmeneküléséért

A fatimai jelenések üzenete - YouTub

Fatimai üzenet véres egyházüldözésről is jövendölt, amit a zarándokok is ismertek. Ezen ismeret ellenére is a kis városszéli kápolna zarándokhellyé vált az egész ország számára. Novák József atya ekkor, 1958-ban templomot épített, amit a hatalom bezáratott, őt pedig elhelyezték A film története a XX. század legfontosabb történelmi eseménye: a fatimai Szűzanya kinyilatkoztatása bizonyítottan megtörtént 1917-ben Portugáliában és azóta, folyamatosan időszerű, hiszen az emberiség elhagyta és bűneivel sérti Istent. Az egyház támadása nem más, mint Isten Anyja - Mária támadása. Rendező: Jarosław Mańka A krakkói Ks.Piotr Skarga Intézet. Kondor atya életcélja a fatimai üzenet terjesztése volt, az általa fenntartott Pásztorgyermekek Irodája (Secretariado dos Pastorinhos) a világ számos nyelvén, magyarul is jelentetett meg a fatimai jelenésekről szóló könyveket, Lúcia nővér emlékezéseit, elmélkedéseit. Kondor atyának nagy szerepe volt a fatimai Magyar.

A fatimai jelenésekről magyar nyelven eddig még nem került kiadásra összefoglaló jellegű könyv. Ezt a hiányt pótolja Michael Hesemann: Fatima titkai című könyvének magyar kiadása. A német történész és újságíró nemzetközileg ismert munkásságának egyik legidőszerűbb könyvét tartja kezében az olvasó A menny hamarosan befejezi a nyilvános üzenetek adását, amely ahhoz szükséges, hogy növekedjék ez az ájtatosság. Nincs rá szükségetek, hogy mennyei üzeneteket várjatok, addig, amíg az idők teljessége el nem érkezik. Gyermekeim, ne aggódjatok az idők teljességének korszaka miatt. Csak a Fiú ismeri az órát. Őrizzétek az összes üzenetet, szerkesszétek meg őket, és. A fatimai üzenet lelkisége címmel tartott előadásában azt mondta, hogy Fatima az autentikus máriás lelkiség szent helye, titokzatos üzenete pedig Oltáriszentség-központú, a Szentháromságra mutat rá. Fatima üzenete tulajdonképpen a Szűzanya kérése minden embertől: hogy többé ne bántsák az Istent. Éppen ezért. A Szűzanya a jelenések során három titkot bízott a gyermekekre - Lúciára, Jácintára és Ferencre -, amelyek jelentőségéről XII. Piusz pápa (1939-1958) a következőket mondta: A fatimai üzenet a Mária által véghezvitt legerősebb isteni beavatkozás az Egyház és az emberiség történetében az apostolok halála óta Pápai üzenet Fatimába . Főoldal / Műsorok / Kiemelt / Pápai üzenet Fatimába. 2017-05-11 11:05. Videóüzenetet küldött Ferenc pápa közelgő Fatimai zarándokútja előtt. A Szentatya úgy fogalmaz, hogy örömteli várokozás él benne az Anya házában való találkozás iránt. Ferenc pápa elmondja, hogy megkapta a meghívást az.